Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 26.06.2020

25 czerwca 2020 r. miały miejsce dwa uroczyste otwarcia. Oddany został do użytku odcinek przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina, starosty Pawła Cieślińskiego, wicestarosty Mariana Brandta, wójta gminy Działdowo Mirosława Zielińskiego i radnej gminy Krystyny Roman. Inwestycja na odcinku blisko 2 km objęła nową konstrukcję nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zatok postojowych, oznakowań. Koszt zadania wyniósł 6,3 mln zł, zaś środki pochodziły z budżetu samorządu województwa.

W Kisinach została oddana do użytku inwestycja będąca budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Kisiny (etap I) odcinek drogi między Działdowem a Mławką. Otwarcia dokonali: marszałek Gustaw Marek Brzezin, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Marian Brandt, burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński i radny gminy Działdowo Mateusz Wiszowaty. Koszt zadania na odcinku blisko 1,5 km wyniósł 4,2 mln zł, zaś środki pochodziły z budżetu samorządu województwa oraz budżetów Powiatu Działdowskiego, Gminy Miasto Działdowo i Gminy Działdowo.

Dodał: Benedykt Perzyński