Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 01.03.2022
Uroczyste podpisanie umów w działdowskim Starostwie Powiatowym

28 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Działdowie  podpisane zostały umowy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez marszałka Gustawa Marka Brzezina, a Powiatem Działdowskim, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie, Gminą Miasto Działdowo i Gminą Płośnica.

Powiat Działdowski pozyskał dofinansowanie na realizację dwóch zadań:

  • Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie, czyli na kompleksową termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół poprzez docieplenie ścian stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, oświetlenia na energooszczędne, kotłowni na kocioł gazowy, instalacji c.o. z grzejnikami, modernizację c.w.u. i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wartość inwestycji to 3 464 285,02 zł, w tym dofinansowanie – 2 250 040,29 zł.
  • Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, czyli na termomodernizację 5 budynków DPS w Uzdowie (budynku głównego, administracyjnego, warsztatów terapii oraz warsztatu i agregatorowni) –  ocieplenie budynków, częściowa wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, modernizacja systemów grzewczych, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wartość inwestycji to 2 316 225,54 zł, w tym dofinansowanie – dofinansowanie: 1 920 064,84 zł

SP ZOZ w Działdowie pozyskał dofinansowanie na realizację zadania: Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej. Wartość inwestycji to 3 323 936,85 zł, w tym dofinansowanie – 2 781 225,33 zł.

Gmina Miasto Działdowo pozyskała środki na realizację inwestycji: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie. Wartość inwestycji to 3 117 973,29 zł, w tym dofinansowanie – 2 650 277,30 zł,

Gmina Płośnica pozyskała środki na realizacje zadania: E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płośnica. Wartość inwestycji to 2 395 302 zł, w tym dofinansowanie – 1 925 947 zł.

Dofinasowanie pochodzi ze środków RPO „Warmia i Mazury”.

 

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia grupę uczestników spotkania/

Fot: Piotr Utrata; Materiał filmowy: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński