Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 12.02.2018

Galeria

9 lutego br. uroczyście otwarto nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie. Na zaproszenie dyrektora poradni Wojciecha Lipki w uroczystości wzięli udział m. in. radna wojewodztwa warmińsko-mazurskiego Teresa Nowakowska, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Anna Zdaniukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy Dorota Wilińska, starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, skarbnik powiatu Urszula Wojtczyk, przewodnicząca rady Magdalena Anczykowska, przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Działdowie Barbara Janowska, radni powiatowi, przedstawiciele gmin i jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego oraz proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, ks. kan. Stanisław Kadziński, który budowlę wyświęcił. W trakcie uroczystości okolicznościowy wykład: „Niepełnosprawy czyli kto? Wspierająca rola pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej w codziennej wędrówce życia“  wygłosiła psycholog Elżbieta Dorota Hermanowicz z Olsztyna.

Galeria

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie jest placówką, której organem prowadzącym jest Powiat Działdowski, a nadzorującym Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Swoją działalnością obejmuje placówki oświatowe z terenu powiatu działdowskiego, wspierając dzieci, rodziców oraz nauczycieli. W poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. W nowej siedzibie poradni, oprócz gabinetów specjalistycznych, zlokalizowane zostały m.in. wielofunkcyjna sala szkoleniowa, sala wczesnego wspomagania rozwoju, sala integracji sensorycznej, pomieszczenia do pracy z grupami (socjoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne). Budynek jest przyjazny dla dzieci, m.in. poprzez istniejące poczekalnie dla rodziców z małymi dziećmi oraz mały plac zabaw przed budynkiem. Klienci korzystający z usług poradni nie powinni mieć problemów z parkowaniem pojazdów, gdyż przeznaczone będzie na to min. 15 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, posiada windę i wszelkie inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji: 2 148 157 zł, z czego 1 488 157 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 660 000 zł to środki PFRON. Ponadto zakupiony został sprzęt komputerowy do nowego budynku poradni za kwotę 60 091 zł ze środków Powiatu Działdowskiego.

Dodał: Benedykt Perzyński