Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 29.01.2019
Uwaga kluby sportowe!

Do 15 marca br. kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 40 mln zł.   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich  klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki z dofinansowania można przeznaczać na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych oraz na zakup sprzętu sportowego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Dodał: Benedykt Perzyński