Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 19.07.2018
Zaproszenie do udziału w konkursie

Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza do udziału w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III. Wnioski za pośrednictwem generatora można składać do 12 sierpnia 2018. Celem realizacji projektu jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko–mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Zakres rzeczowy obejmuje zadania, które posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej, zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe oraz mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:

http://www.funduszlokalny.nidzica.pl/aktualnosci/ogloszenie-konkursu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-warmia-mazury-lokalnie-iii

Generator znajduje się pod adresem:

http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php

Kontakt: niezapominajka@nidzica.pl , 729 280 011

Nadesłała: Barbara Margol

Dodał: Benedykt Perzyński