Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.09.2020
Złap konkurs fotograficzny z Powiatem Działdowskim! Termin mija 30 września br.!!!

Powiat Działdowski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „WYJĄTKOWE MIEJSCA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO”. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2020 r.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego zajmujący się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, który chce zrobić fotografie przedstawiające charakterystyczne miejsca powiatu działdowskiego, związane z jego położeniem geograficznym oraz posiadanymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie sześć zdjęć, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Fotografie mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu lub miejsca.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Najciekawsze pod względem formy i treści fotografie posłużą do niekomercyjnej promocji Powiatu Działdowskiego, m.in. w folderach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Zgłoszenie do Konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu – dla uczestników pełnoletnich lub załącznik nr 2 do regulaminu – dla uczestników niepełnoletnich) należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 września 2020 roku w zamkniętej kopercie zawierającej fotografie konkursowe, zgodne z warunkami określonymi w § 3. Regulaminu.

Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs Fotograficzny „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”.

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe w załącznikach do pobrania pod niniejszym tekstem.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 236975967 lub mailowo pod adresem: kultura@e-starostwo.pl

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński