Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.03.2022

7 marca br. została uruchomiona przez Fundację DAR Społeczny zbiórka środków finansowych, dzięki której możliwe będzie zorganizowanie zdiagnozowanej i celowej pomocy dla uchodźców, którzy osiedlają się na naszym terenie.

Fundacja DAR Społeczny, powołana przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A., uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi powiatu działdowskiego, pozwoli na zorganizowanie zdiagnozowanej i celowej pomocy dla uchodźców skierowanych bezpośrednio na teren naszego powiatu.

Każda przekazana kwota, to okazane wsparcie i wyraz solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, których kraj został opanowany przez wojnę. Osoby chcące zaangażować się w pomoc uchodźcom, prosimy o przekazywanie wpłat pieniężnych na specjalnie utworzony do tego celu rachunek bankowy Fundacji DAR Społeczny o numerze:

39 1600 1462 1803 2858 5000 0003

Zbiórka została zorganizowana przez Fundację DAR Społeczny z siedzibą w Gródkach, którą we wrześniu 2021 roku powołała Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora oraz osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności.

Fundacja DAR Społeczny nie może pozostać obojętna na rozgrywające się za wschodnią granicą dramaty i pragnie włączyć się w organizowany system pomocowy.

Szczegóły: https://darsa.pl/www/pomoc-ukrainie/

Nadesłał: Łukasz Sadowski

Dodał: Benedykt Perzyński