Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 28.06.2022
Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

Sprowadzona pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do polskich PGR–ów roślina, ponoć świetnie nadająca się na paszę dla bydła, okazała się dla ludzi, zwłaszcza starszych, śmiertelnym zagrożeniem.

Pochodzący z Kaukazu barszcz Sosnowskiego to  roślina produkująca toksyczne substancje, wydzielane przez włoski gruczołowe. Jak twierdzą toksykolodzy, nie trzeba jej dotykać, wystarczy w słoneczny dzień być w jej pobliżu, by toksyczne substancje przedostały się na naszą wilgotną skórę i spowodowały oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Niestety, roślina dość licznie występuje również i na terenie nie tylko naszego województwa, ale i powiatu.

Zwalczanie barszczu należy do obowiązków gmin! Samorządy mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie czynności, które podejmują w tej sprawie.

Szerzej o barszczu Sosnowskiego i o zwalczaniu tej rośliny na stronie: http://barszcz.edu.pl/

Fot: BPDodał: Benedykt Perzyński