Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 13.07.2018
Uwaga! To niebezpieczna roślina!

Sprowadzona w pod koniec lat 50. do polskich PGR–ów roślina, ponoć świetnie nadająca się na paszę dla bydła, okazała się dla ludzi, zwłaszcza starszych, śmiertelnym zagrożeniem.

Uwaga! To niebezpieczna roślina!

Pochodzący z Kaukazu Barszcz Sosnowskiego to  roślina produkująca toksyczne substancje, wydzielane przez włoski gruczołowe. Jak twierdzą toksyykolodzy, nie trzeba jej dotykać, wystarczy w słoneczny dzień być w jej pobliżu, by toksyczne substancje przedostały się na naszą wilgotną skórę i spowodowały oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Niestety, roślina dość licznie występuje również i na terenie naszego województwa. Zwalczanie barszczu należy do obowiązków gmin. Samorządy mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie czynności, które podejmują w tej sprawie.

Szerzej o Barszczu Sosnowskiego i o zwalczaniu tej rośliny na stronie:http://barszcz.edu.pl/

Fot: domena publiczna i barszcz.edu.pl Dodał: Benedykt Perzyński