Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.11.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż planowane jest od 1 grudnia  br. zawieszenie działalności Poradni Reumatologicznej.

SPZOZ Działdowo informuje, że dokłada wszelkich starań aby planowane zawieszenia działalności poradni reumatologicznej było czasowe. Przyczyną są braki kadrowe. Odejście na emeryturę jednego lekarza i konieczność poprawy funkcjonowania poradni rehabilitacyjnej praktycznie pozbawiły poradnię reumatologiczną kadry lekarskiej. Specjaliści z tej dziedziny medycyny to duża rzadkość  na rynku pracy. Poszukiwania trwają od kilku miesięcy.

Pacjenci zarejestrowani na wizytę do poradni reumatologicznej zostaną poinformowani telefonicznie o dalszym sposobie rozpoczęcia leczenia lub jego kontynuacji. O ewentualnym  wznowieniu przyjęć w ww. komórce organizacyjnej SPZOZ w Działdowie poinformuje niezwłocznie.

Rozumiemy jak duże zapotrzebowanie istnieje w naszym społeczeństwie na tego rodzaju świadczenia i jaką uciążliwością dla pacjentów jest  konieczność korzystania z poradni zlokalizowanych w oddalonych od Działdowa miejscach. Serdecznie przepraszamy za niedogodności z tym związane. Mamy nadzieje na poprawę sytuacji w 2023 roku.

Informacja: SP ZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński