Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 03.11.2020

Warmińsko-mazurska Agencja Rozwoju S.A. ogłosiła nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Warmii i Mazur. Zadanie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (do 49 pracowników), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający (przynajmniej od 31.12.2019 r. do dnia złożenia wniosku) siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów (alokacja) wynosi 39.528.900 zł.

Wnioski o grant mogą być składane w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant w terminie od 04 listopada 2020 r. od godziny 8:00 do 10 listopada 2020 r. do godziny 8:00.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/nabor-wnioskow-o-granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-202010291412

Informacji na temat naboru udziela również Punkt informacyjny działający w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 12), tel. 89 521-12-54,721 001 818, 721 181 833 lub 89 521-12-50 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Informacja: W-MARR

Dodał: Benedykt Perzyński