Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.02.2019

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne RPO WiM na lata 2014-2020. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane tematy związane z możliwościami aplikowania projektów, które podlegają dofinansowaniu, limitami i ograniczeniami w realizacji projektów, poziomem dofinansowania, wskaźnikami monitorowania w ramach projektu czy systemami oceny i kryteriami wyboru projektów.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego br.  odbędzie się w Hotel park w Olsztynie (al. Warszawska 119), zaś zgłoszenia przyjmowane są do 18 lutego br., do godz. 14:00.

Szczegóły:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86

email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Dodał: Benedykt Perzyński