Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.02.2019
Uwaga, rolnicy!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces”.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności. Inicjatywa nie ma charakteru komercyjnego a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych opłat.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku.

Zgłoszenia należy składać do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku. Zgłoszenia do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie:

Małgorzata Pucek – tel. (22) 125 62 12; 517 111 507, m.pucek@cdr.gov.pl

Beata Filipiak – tel. (22) 22 125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces

Dodał: Benedykt Perzyński