Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.07.2018
UWAGA ZAINTERESOWANI!

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie instytucji zaproszonych do zgłaszania przedsiębiorców z całej Polski znalazł się także Związek Powiatów Polskich. Na stronie internetowej www.prezydent.pl  udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z siedmiu kategorii. Link bezpośredni to: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/

W tym roku pojawiła się nowa kategoria: „Firma Rodzinna”, dlatego zachęcamy do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych, które zasługują na uhonorowanie. Propozycje (na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie) wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do dnia 14 września br. (decyduje data wpłynięcia do ZPP) na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 119.

Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we wnioskach. Prosimy, aby pod każdym wnioskiem znalazł się jedynie podpis przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa (instytucją zgłaszającą jest ZPP, a zatem to przedstawiciele ZPP złożą podpis we wniosku w miejscu do tego przewidzianym). W przypadku pytań dotyczących Nagrody zachęcamy do kontaktu z Grzegorzem Kozyrą – tel. 22 695 11 63, mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest Dawid Kulpa – tel. 18 477 86 05, mail: dk@zpp.pl

Już teraz informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonoruje najlepsze podmioty gospodarcze w kraju na uroczystej Gali, która odbędzie się 15 listopada br. w Rzeszowie podczas Kongresu 590.

ZPP

Dodał: Benedykt Perzyński