Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 23.05.2018

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy, kto przesyła materiał do publikacji na stronie internetowej: www.powiatdzialdowski.pl, jest zobowiązany do przesłania zgody na możliwość przetwarzania danych osób lub ich prawnych opiekunów wymienionych w tekstach. Dotyczy to również zdjęć/ilustracji dołączonych do tekstu. W przeciwnym wypadku ani materiał, ani zdjęcia/ilustracje, nie będą na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego zamieszczone!

Dodał: Benedykt Perzyński