Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.02.2020
VII edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris – zaproszenie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił VII edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris, która przyznawana jest za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest rokrocznie od 2014 r. Od zeszłego roku w konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) do 31 marca br.

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym: https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx.

Informacja: Marcin Proniewicz

Dodał: Benedykt Perzyński