Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.03.2023
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zaprasza w swoje szeregi!

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku planowane jest przyjęcie do służby 80 osób. Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi Straży Granicznej powinni zalogować się do modułu „Nabór do służby w SG”, aby ustalić termin złożenia dokumentów. Link poniżej:

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

W przypadku braku możliwości skorzystania z modułu należy kontaktować się telefonicznie  pod nr tel. 89 750 30 23.  Dokumenty należy złożyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 15.15, ewentualnie w ostatnią sobotę miesiąca, ale po uzgodnieniu z komórką kadrową.

Ponadto, dokumenty można składać:

4 kwietnia 2023 r. w Placówce SG w Olsztynie, przy ul. Augustowskiej 23 A (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, tel. 89 750 30 23)

7 i 21 kwietnia 2023 r. w Placówce SG w Braniewie przy ul. Kwiatowej 2 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, tel. 89 750 30 23);

27 i 28 kwietnia 2023 r. w Placówce SG w Gołdapi, przy ul. Przytorowej 7 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, tel. 89 750 30 23);

W celu  przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, kandydat zobowiązany jest do poinformowania pracownika/funkcjonariusza W-MOSG o występowaniu objawów wskazujących na chorobę zakaźną (w szczególności: gorączka, kaszel, duszność, katar).

Informacja: W-MOSG

/ zddjęcie główne przedstawia kobietę i mężczyznę w mundurach/

Fot: Materiał: W-MOSGDodał: Benedykt Perzyński