Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.09.2020
„Wdzięczni Bohaterom”  zaproszenie do konkursu

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: „Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów”, którego celem jest wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach.

Pieniądze mogą być przeznaczone m. in. na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości, przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby. Łączna kwota dotacji to 1 500 000  zł.

Warunkiem otrzymania funduszy jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid

 

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński