Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 27.09.2019

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych

Patrycja Banaszek – klasa III Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie: III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym dla szkół gastronomicznych: „Drób na Polskim Stole”, Średnia ocen – 4,75 Zachowanie wzorowe

Mateusz Brzozowski – klasa III Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym dla szkół gastronomicznych: „Drób na Polskim Stole”, Średnia ocen – 4,66 Zachowanie wzorowe

Bartosz Maciejewski – klasa III Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie Finalista XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Technologia Żywności, Średnia ocen – 5,36 Zachowanie wzorowe

Dominik Sieński – klasa IV Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie Finalista XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Gastronomia, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym „Green Box Challenge”, Średnia ocen – 4,20 Zachowanie wzorowe

Aleksandra Zientarska – Absolwentka Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku, Laureatka I miejsca w Konkursie na esej „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, Udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Średnia ocen 5,12, Zachowanie wzorowe, Średni wynik z egzaminu maturalnego 92%

Lista absolwentów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali z egzaminu maturalnego z części pisemnej z wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną na poziomie co najmniej 85%.

Katarzyna Dudzińska – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, Świadectwo dojrzałości – 86,5%, Zachowanie wzorowe

Natasza Fryc – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, Świadectwo dojrzałości – 85,25%, Zachowanie wzorowe

Natalia Grzybicka – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, Świadectwo dojrzałości – 89%, Zachowanie wzorowe

Michał Lipiński – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, Świadectwo dojrzałości – 87,75%, Zachowanie bardzo dobre

Wiktoria Osiecka – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, Świadectwo dojrzałości – 86,5%, Zachowanie wzorowe

Dodał: Benedykt Perzyński