Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2000

We wrześniu 2000 r. w wyniku działań Starostwa Powiatowego w Działdowie nawiązano współpracę z Powiatem Hersfeld–Rotenburg – Niemcy, jako powiatem bliźniaczym. W dniach 8 – 9 października 2000 r. na zaproszenie ówczesnego starosty działdowskiego – Henryka Przybyszewskiego przybyła delegacja Powiatu Hersfeld – Rotenburg na czele ze starostą Ronaldem Hühnem. Podczas wizyty podpisano list intencyjny, w którym wyrażono chęć współpracy w zakresie: szkolnictwa, służby zdrowia, wymiany młodzieży oraz pomiędzy organizacjami społecznymi i środowiskami samorządowymi. Starosta Powiatu Hersfeld – Rotenburg zaprosił przedstawicieli Powiatu Działdowskiego do złożenia rewizyty w Niemczech.

Dodał: Benedykt Perzyński