Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2001

Pierwsza wizyta delegacji Powiatu Działdowskiego w Powiecie Hersfeld-Rotenburg miała miejsce w dn. 29.01 – 30.01.2001 r. Podczas wizyty delegacji z Powiatu Działdowskiego doszło do spotkania z przedstawicielami samorządów i innych organizacji społecznych. Odwiedzono szpital powiatowy, szkołę ogólnokształcącą w Obersbergu, a także zaproszono przedstawicieli niemieckich szkół do złożenia wizyty w Działdowie, celem nawiązania współpracy międzyszkolnej.

W trakcie kolejnej wizyty niemieckiej w powiecie działdowskim w dn. 28.07 – 29.07.01 r. nastąpiło nawiązanie współpracy międzyszkolnej. Omówiono przeprowadzanie wspólnych zajęć w ramach realizowania projektu „COMENIUS”, inicjowanie wspólnych spotkań muzycznych oraz wyrażono wolę wymiany młodzieży szkolnej. Delegacja niemiecka zwiedziła również Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II i Szkołę Zawodową przy ul. Pocztowej w Działdowie oraz gospodarstwo agroturystyczne przy Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. W wyniku wymiany informacji i wizyt pomiędzy przedstawicielami samorządów i szkół dn. 9.11.2001 r. podpisano deklarację o partnerstwie pomiędzy szkołami Modellschulle Obersberg z Bad Hersfeld i Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. W dniach 25.05. – 1.06.02 r. 3 opiekunów oraz 30 dzieci, wytypowanych przez TPD w Działdowie z rodzin niezamożnych wszystkich gmin z obszaru powiatu działdowskiego, wyjechało do ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Heeschendorf – Fehmarn – Niemcy.

Dodał: Benedykt Perzyński