Powiat Działdowski

A- A+

W 2002 r. kontakty między Powiatami uległy intensyfikacji. W dn. 30.05. – 3.06.02 r. przybyła do Działdowa liczna niemiecka delegacja samorządowa na czele ze starostą powiatu. W czasie tej wizyty – 31.05.02 r. – podpisano akt o współpracy pomiędzy Powiatem Działdowskim i Powiatem Hersfeld – Rotenburg.

W dniach 30.09. – 2.10.02 r. przedstawiciele Powiatu Działdowskiego gościli w powiecie niemieckim. W skład delegacji wchodzili: starosta oraz członkowie zarządu i rady powiatu. W czasie wizyty w powiecie Hersfeld – Rotenburg odwiedzono kilka zakładów pracy, szpital powiatowy oraz dom opieki nad osobami starszymi.

Dodał: Benedykt Perzyński