Powiat Działdowski

A- A+

W maju 2003 r. na zaproszenie starosty działdowskiego – Mariana Janickiego, doszło do kolejnej wizyty delegacji z Niemiec w powiecie działdowskim. W skład delegacji wchodzili: Roland Hühn – starosta, Ernst Schmidt – starosta elekt oraz Marianne Klapper – koordynator ds. współpracy zagranicznej. 7 maja 2003 r. w siedzibie ARiMR w Działdowie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Działdowskiego z udziałem przedstawicieli Powiatu Hersfeld – Rotenburg, ARiMR oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie. W trakcie posiedzenia dyskutowano na tematy sposobów pozyskania i wykorzystania środków pomocowych pochodzących z UE z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury terenów wiejskich, zakresu działalności ARiMR, tworzenia zintegrowanego systemu kontroli gruntów i zwierząt oraz dopłat bezpośrednich dla rolników. Wymieniono także spostrzeżenia dotyczące przygotowań wejścia Polski do UE. Po zakończeniu posiedzenia niemieccy goście zwiedzili Ośrodek – Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Działdowie. Następnie złożyli wizytę w Nadleśnictwie Lidzbark, w trakcie której spotkali się z przedstawicielami władz gminy Lidzbark. W godzinach wieczornych doszło do spotkania z członkami Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego. Natomiast 8 maja w siedzibie CKU DAR przedstawiciele starostwa, gmin oraz delegacji niemieckiej omówili obszary wzajemnej współpracy.

W trakcie rozmów uzgodniono, że koordynatorem współpracy pomiędzy powiatami zostanie Starostwo Powiatowe w Działdowie, które w sferze ekologicznej będzie wspierane przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, natomiast rozwoju gospodarczego – Działdowską Agencję Rozwoju SA i Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego . Delegacja złożyła również wizytę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. Następnie na zaproszenie burmistrza Miasta Działdowa – Ryszarda Duchny, niemieccy goście wzięli udział w Festynie Europejskim na dziedzińcu zamku krzyżackiego w Działdowie. Na zakończenie wizyty przedstawiciele samorządów gminnych przekazali stronie niemieckiej listy intencyjne dotyczące chęci nawiązania dalszej współpracy.

W dniach 27-30 października 2003 r. delegacja z Powiatu Działdowskiego, w skład której wchodzili przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, na czele ze starostą działdowskim oraz przedstawiciele Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, służby zdrowia, a także Powiatowej Straży Pożarnej, udała się z wizytą do Powiatu Hersfeld-Rotenburg. W trakcie licznych spotkań omówiono sprawy związane z organizacją ratownictwa i zarządzania kryzysowego, funkcjonowaniem i organizacją szpitali, jak również zapoznano się z dopłatami dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński