Powiat Działdowski

A- A+

24-26 czerwca 2004 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zaprzyjaźnionego Powiatu Hersfeld-Rotenburg, w tym m.in. starosty – Ernsta Schmidta, przedstawicieli świata biznesu i kultury z władzami Powiatu Działdowskiego, wójtami, burmistrzami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kulturalnych i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone rozmowy dotyczyły rozwoju gospodarczego, budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i kultury. Jednym z ważnych tematów było omówienie możliwości współpracy kulturalnej oraz przygotowanie wystawy w Bad-Hersfeld poświęconej gospodarce, turystyce, oświacie i kulturze powiatu działdowskiego, która została zaplanowana na czerwiec 2005 r.

Galeria

W trakcie wizyty goście zwiedzili również kilka przedsiębiorstw, w tym m.in. GRAN-MAR, Zakłady Mięsne w Rybnie, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, a także obejrzeli kompostownię w Zakrzewie, odwiedzili DAR SA, Welski Park Krajobrazowy, Katolickie Stowarzyszenie – Centrum Młodych, PSOUU oraz ZHP w Działdowie, a w trakcie festynu zapoznali się z wyrobami Piekarni Nowakowskich. Współpraca władz zaprzyjaźnionych powiatów stopniowo przyczynia się do ułatwienia wzajemnych kontaktów zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i społecznej, w tym szczególnie edukacyjnej i kulturalnej.

Galeria

Dodał: Tomasz Karczmarczyk