Powiat Działdowski

A- A+

W dniach 8-12 czerwca 2005 r. w miejscowości Bad Hersfeld (Niemcy) odbyły się kolejne polsko-niemieckie spotkania przedstawicieli samorządu powiatowego i samorządów gminnych, przedsiębiorców, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalnych, połączone z otwarciem wystawy poświęconej rozwojowi społeczno – gospodarczemu powiatu działdowskiego. Przedsięwzięcie to stworzyło okazję do lepszego poznania się, przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń, a przede wszystkim do nawiązania partnerskiej współpracy różnego typu organizacji i instytucji. Spotkania umożliwiły wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, promocji przedsiębiorczości, ograniczania bezrobocia, ochrony środowiska, współpracy kulturalno-oświatowej, funkcjonowania systemu szkolnictwa i służby zdrowia oraz wspierania rolnictwa.

Wspólna ekspozycja gmin i powiatu spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców powiatu Hersfeld – Rotenburg. Zaprezentowała ona niemieckiemu odbiorcy Działdowszczyznę, jako miejsce atrakcyjne zarówno pod względem turystycznym, jak również inwestycyjnym. Niemcy docenili kompleksowy charakter wystawy, umiejętnie łączącej aspekty kulturowe, gospodarcze i przyrodnicze, a także zdolność efektywnej współpracy osób zaangażowanych w przygotowanie wystawy oraz profesjonalną oprawę muzyczną, którą zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, w składzie: Paweł Cegiełka i Marcin Chiliński – duet gitarowy oraz Jakub Pronobis – akordeonista, pod opieką Maksymiliana Janika.

Galeria

Wystawa umożliwiła zaprezentowanie działalności produkcyjnej najaktywniejszych przedsiębiorstw z terenu powiatu działdowskiego, takich jak: Heinz Glas, Dekorglass Działdowo, Se-Da, a także przedstawicieli branży spożywczej w tym: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Działdowie, Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku oraz Zakładów Mięsnych w Rybnie.

Na bazie współpracy nawiązanej przez zaprzyjaźnione powiaty zaczęły rozwijać kontakty organizacje pozarządowe. Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej oraz Pracownia Malarstwa Młyn rozpoczęły współpracę z Kunstverein z Bad Hersfeld. Kunstverein Bad Hersfeld e.V. – to stowarzyszenie, które zostało założone w 1985 r. Należą do niego twórcy i osoby zainteresowane sztuką. Kunstverein organizuje wystawy, wykłady, projekcje filmowe czy wyjazdy artystyczne. Przed dwoma laty powstała „Akademia dziecięca”, organizowane są kursy artystyczne i warsztaty dla dzieci i dorosłych. Od lat Kunstverein wspiera kontakty z miastami partnerskimi Bad Hersfeld i Powiatu Hersfeld – Rotenburg w Finlandii, Francji, Czechach i Polsce.

Dodał: Benedykt Perzyński