Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2006

W 2006 r. dzięki zaproszeniu Powiatu Działdowskiego oraz TMZD stowarzyszenie miało możliwość pokazania kilkunastu prac ze swojej jubileuszowej wystawy w Działdowie. We wrześniu 2006 r. przybyli do Działdowa artyści – malarze i rzeźbiarze niemieccy tj. Manfred Grund, Monika Selmigkeit, Ute Brinkmann i Georg Hofmann.

Manfred Grund ur. 28.05.1937 r. w Klemensdorf – akwarela i olej.

Tematami jego prac jest wszystko, co wydaje się warte namalowania, od pejzażu do portretu. Akwarele przywiezione z licznych podróży zagranicznych artysta „przetwarza” kolorystycznie i strukturalnie w obrazach olejnych. Każdy z nich przechodzi przez swoisty filtr świadomości.

Monika Selmigkeit ur. 22.01.1966 r. w Rzeszowie – olej i grafika.

W malarstwie artystki nie chodzi bynajmniej o realistyczne odwzorowanie, stara się ona przedstawić uczucia, wrażenia i chce na nie uwrażliwić oglądającego. Utrwala „chwile” jest „narratorem”, przekazuje wrażenia odczuwane w danym momencie.

Ute Brinkmann ur. 04.11.1966 r. w Merseburgu – olej na płótnie i inne techniki.

Malarka bez reszty emocjonalnie gra nie tylko ze swoim „drugim ja”, lecz przedstawia mały wycinek bogactwa erotyki. Jest to malarstwo, które nie wstydzi się swego hedonistycznego pochodzenia – zmysłowość i prowokacja na płótnie z punktu widzenia pewnej siebie kobiety.

Georg Hofmann ur 05.03.1940 r. w Niederjossa – raku.

Artysta w swych pracach ceramicznych sięga do wzorów sztuki z Dalekiego Wschodu – Korei i Japonii. Widz powinien szybko odczytać artystyczne credo artysty: sztukę o prostej formie i ograniczonej gamie kolorów.

Galeria

13 września 2006 r. w refektarzu i kaplicy zamku krzyżackiego w Działdowie została uroczyście otwarta wystawa prac plastycznych członków Kunstverein z Bad Hersfeld pt. „artAKCJA – przegląd kulturalny”. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród odwiedzających gości.

Galeria

Natomiast w dniach 9-12 grudnia 2006 roku miała miejsce kolejna wizyta delegacji niemieckiej. Goście zwiedzili Działdowo, obejrzeli znajdujące się w pobliżu Gródek kurhany, wykopaliska archeologiczne w Tarczynach, kościoły i Muzeum Przyrodnicze w Lidzbarku, teren Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Muzeum Etnograficzne w Jeleniu. Ważną częścią wizyty było także zaprezentowanie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark  Tadeusza Iskrę działalności nadleśnictwa w sferze m.in. gospodarki leśnej, ochrony środowiska oraz współpracy z samorządem terytorialnym.

Galeria

Niemcy obejrzeli również fragment leśnej ścieżki dydaktycznej oraz salę edukacyjną, w której zgromadzone są tablice dotyczące zagadnień leśnych, urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna z różnych gatunków drzew. Z kolei Państwo Lis właściciele gospodarstwa w Księżym Dworze zapoznali delegację z historią pałacu i miejscowości oraz działalnością ich nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Zaprosili też gości do wnętrz odnowionego pałacu w Księżym Dworze. Członkom delegacji przedstawiono także rozwój turystyki i agroturystyki na terenie powiatu na przykładzie m.in. gospodarstwa rybackiego Państwa Ossowskich w Koszelewach oraz nowopowstającego ośrodka wypoczynkowego w Kurojadach.

Galeria

W trakcie pobytu w Działdowie przedstawiciele niemieckiej firmy „Orthopädie-Technik Schindewolf + Schneider GbR” z Eisenach przekazali Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu 3 nowoczesne wózki inwalidzkie, natomiast Środowiskowym Domom Samopomocy w Lidzbarku i Iłowie – Osadzie po jednym. Wózki o łącznej wartości ok. 75 tys. zł będą służyły najbardziej potrzebującym mieszkańcom z terenu powiatu. Natomiast niemieckie przedszkole Kindergarten Zwergenschlösschen z Krauthausen ofiarowało 2 worki nowych, pluszowych zabawek dla wychowanków m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie.

Z pewnością podejmowane i planowane przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na wspieranie kontaktów społeczno – gospodarczych, przez co prowadzić będą do efektywnego rozwoju działających na terenie obydwu powiatów instytucji oraz stworzą trwałe, przyjacielskie więzi polsko – niemieckie.

Dodał: Benedykt Perzyński