Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 07.07.2023

7 lipca br. ogłoszono wyniki egzaminów maturalnych. Z analizy wstępnych informacji o wynikach egzaminu maturalnego tegorocznych absolwentów ,przeprowadzonego w maju 2023 r., wynika, że w liceach zdawalność wyniosła 89% przy zdawalności w kraju na poziomie 91%. Najwyższy wskaźnik zdawalności wystąpił w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Działdowie – na poziomie 98%. Bardzo wysoki wskaźnik zdawalności wystąpił także w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku na poziomie 94% oraz  w II  Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie na poziomie 92%.  Wszystkie zaprezentowane wskaźniki są wyższe od wskaźnika krajowego (91%). Niższy wskaźnik zdawalności wystąpił w Liceum Ogólnokształcącym w Iłowie-Osadzie na poziomie 73%.

W technikach zdawalność wyniosła 88% i jest dużo wyższa od zdawalności w kraju (75%). Najwyższe wskaźniki zdawalności osiągnęli uczniowie Technikum nr 2 w Działdowie na poziomie 95%  oraz uczniowie Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie na poziomie 94%. Bardzo wysoki wskaźnik zdawalności wystąpił także w Technikum w Iłowie – Osadzie na poziomie 90%. Wysoką zdawalność osiągnęli maturzyści z Technikum w Malinowie na poziomie 82% oraz uczniowie z Technikum w Lidzbarku na poziomie 80%.

Absolwenci liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Działdowski na tegorocznym egzaminie maturalnym osiągnęli bardzo wysokie wskaźniki zdawalności z przedmiotów obowiązkowych. Najwyższy wskaźnik zdawalności w powiecie działdowskim wystąpił z matematyki na poziomie 96%. Bardzo wysoka zdawalność miała miejsce z języka polskiego i wyniosła 95%,  natomiast z  języka angielskiego wyniosła 93%.

Absolwenci techników prowadzonych przez Powiat Działdowski na tegorocznym egzaminie maturalnym również osiągnęli bardzo wysokie wskaźniki zdawalności z przedmiotów obowiązkowych. Najwyższe wskaźniki zdawalności wystąpiły z języka polskiego i matematyki na poziomie 95%. Z języka angielskiego zdawalność była również bardzo wysoka i wyniosła 94%.

Indywidualne wyniki poszczególnych szkół w załączeniu!

Przygotował: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie danych CKE oraz informacji dyrektorów poszczególnych szkół.

Dodał: Benedykt Perzyński