Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.12.2018
WYCIECZKA  ZAWODOZNAWCZA DO FIRMY STEICO

4 grudnia br. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Działdowie zorganizowało wycieczkę zawodoznawczą do firmy STEICO w miejscowości  Czarnków dla uczniów Zespołu Szkół  w Lidzbarku w zawodzie technik budownictwa w ramach utrzymania rezultatów projektu
„OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Elastyczny rynek pracy wymaga od potencjalnych pracowników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci ustawicznego kształcenia się w zawodzie. Głównym celem wycieczki było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej i ukierunkowanie na podjęcie właściwej decyzji zawodowej, umożliwienie uczestnikom  dokonania bilansu swoich kwalifikacji i umiejętności w odniesieniu do oczekiwań potencjalnego pracodawcy, rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczestników zgodnie z kierunkiem kształcenia m.in.  z zakresu budownictwa w firmie STEICO, poznanie specyfiki pracy i różnorodności stanowisk pracy w firmie STEICO, wskazanie zastosowania zdobytej wiedzy w środowisku pracy w zakładzie STEICO. Młodzież uczestniczyła w warsztatach teoretyczno – praktycznych System budownictwa STEICO, dzięki którym została zmotywowana do większego zainteresowania nauką i samokształceniem.

Galeria

Firma STEICO  zajmuje się produkcją naturalnych systemów budowlanych dla konstrukcji ścian, stropów i dachów pozwalające projektować i budować budynki ekologiczne, w standardzie energooszczędnym, niskoenergetycznym, pasywnym, zeroenergetycznym, a nawet plus energetycznym.

Opiekunowie wycieczki oraz młodzież składają  serdeczne podziękowania dla firmy STEICO za miłe przyjęcie i gościnność.

Nadesłały: Monika Marszak-Reszka i Iwona Szulc

Fot: Iwona SzulcDodał: Benedykt Perzyński