Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.10.2022

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie podał do wiadomości informację dotyczącą miejsc dystrybucji jodku potasu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Preparaty znajdują się na poziomie magazynów gminnych. Gminy ustaliły miejsca lokalizacji punktów dystrybucji preparatu. Jest ich obecnie 473. Są to głównie szkoły i ośrodki zdrowia. Z uwagi na specjalny charakter rezerw strategicznych, asortyment rezerw nie podlega przepisom prawa farmaceutycznego, m.in. w zakresie transportowania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych. Jednak konieczne jest zachowanie wymagań wymaganych przez producenta.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu, a także osobom mieszkającym na stałe w innych województwach, obywatelom państw trzecich, uchodźcom z Ukrainy.

Należy podkreślić, że w naszym województwie, tak jak w całym kraju nie ma aktualnie zagrożenia. Działania rządu są prowadzone z wyprzedzeniem, by w razie realnego zagrożenia tabletki były blisko mieszkańców i mogły zostać w szybkim tempie im podane.

W załącznikach znajduje się wykaz miejsc dystrybucji jodku potasu oraz ulotka, która zawiera najistotniejsze informacje i została opracowana przez MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii.

W-MUW

Dodał: Benedykt Perzyński