Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 10.11.2021

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Starosta Działdowski – wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Szczegóły w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński