Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 06.06.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.) Starosta Działdowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński