Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.11.2021

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2022 roku.

Wyniki w załączniku:

 

Dodał: Benedykt Perzyński