Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 18.11.2019
Wyniki Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia  finału powiatowego w Konkursie Wiedzy o Powiecie Działdowskim organizowanego przez: Starostwo Powiatowe w Działdowie, Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku  oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej z dn. 8 listopada 2019 r.

Komisja w składzie:

Marian Odachowski-Przewodniczący,

Krystyna Mroczkowska-Członek,

Ewa Sotomska-Członek,

Ireneusz Tyburski-Członek,

po dokonaniu oceny zadań testowych i podliczeniu wyników stwierdza co następuje:

W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół podstawowych wzięło udział 24 uczniów reprezentujących 10 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40.

Największą liczbę punktów uzyskali:

  1. Bartosz Bilski Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku-40 pkt,
  2. Natalia Stawicka Szkoła Podstawowa w Dłutowie- 6 pkt,
  3. Oliwia Sobocińska Szkoła Podstawowa w Burkacie-22  pkt,
  4. Adam Piórek Szkoła Podstawowa nr 1 w Działdowie-21  pkt,
  5. Paweł Krysiak Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku-20  pkt.

W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół średnich wzięło udział 19 uczniów reprezentujących 8 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

  1. Miłosz Keczmerski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie-25 pkt,
  2. Kacper Czajkowski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie  23 pkt,
  3. Patryk Szmyt Zespół Szkół w Lidzbarku-20 pkt,
  4. Kacper Grzymkowski Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie-19 pkt,
  5. Juliusz Pieckowski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie-18 pkt.

Nadesłał: Marian Odachowski

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński