Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 12.12.2017
ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE REALIZATOREM ZADANIA W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

11 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Działdowskiego w sprawie zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Spośród nadesłanych ofert Komisja Konkursowa wybrała ofertę złożoną przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus.

Dodał: Benedykt Perzyński