Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 01.07.2019
Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Burkacie

19 czerwca br. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 Mszą Świętą i uroczystym apelem. Podczas apelu dyrektor szkoły Małgorzata Lorkowska po uroczystym powitaniu gości dokonała uroczystego przekazania funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Złotej Księgi, Kroniki Szkoły oraz Pocztu Sztandarowego. Podczas uroczystości gościliśmy Wójta Gminy Działdowo Mirosława Zielińskiego, kierownika referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji Danutę Smereczyńską, którzy wręczyli nagrody dla stypendystów naukowych i sportowych, dla drużyny piłki nożnej dziewcząt za reprezentowanie Gminy Działdowo w zawodach sportowych oraz nagrodę dla finalisty j. angielskiego Wiktora Kruszewskiego. Gośćmi, którzy również zaszczycili nas swoją obecnością byli przewodnicząca Rady Gminy Działdowo Krystyna Wasiak, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Aleksandra Kowalska, proboszcz parafii w Burkacie ks. Krzysztof Rynkowski, przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Gromke oraz ogromne grono Rodziców. Podczas apelu mieliśmy okazję podziwiać poloneza w wykonaniu naszych absolwentów. Uroczystość miała wyjątkowy charakter dzięki licznym nagrodom, które zostały wręczone uczniom za najwyższe wyniki w nauce, za 100 % frekwencję, za najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub w zawodach sportowych, za prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego, koła wokalnego i religijnego oraz za udział w akcjach woluntarystycznych. Nasi absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce dokonali zaszczytu wpisania się do Złotej Księgi. Pani dyrektor wręczyła również Puchar dla Prymusa Szkoły Bartosza Piętki, który osiągnął średnią ocen 6,00 oraz Puchar Przechodni dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie dla klasy IV, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w rankingu klas pod względem nauki. Rodzice, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w prace na rzecz naszej placówki zostali obdarowani indywidualnymi podziękowaniami przez Panią dyrektor. Uczniowie bardzo serdecznie podziękowali wszystkim pracownikom szkoły wręczając symboliczne kwiaty. Na tym apel zakończono. Po wręczeniu świadectw uczniom przez wychowawców rozpoczęliśmy upragnione wakacje.

Nadesłał: Grzegorz Efczyński

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński