Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.06.2018
Zakończono remont uszkodzonego przepustu na drodze powiatowej nr 1587 N

15 czerwca br. odebrana została inwestycja drogowa:  ,,Przebudowa uszkodzonego przepustu drogowego Ø 80 w ciągu drogi powiatowej  nr 1587 N Malinowo-Działdowo’’ Z uwagi na połamane kręgi betonowe i  zapadnięcia jezdni,  wymieniono rury przepustu na długości 12 m oraz naprawiono nawierzchnię jezdni. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie.

Koszt inwestycji  wyniósł 57 929,27 zł.

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński