Powiat Działdowski

A- A+

Nieodpłatna pomoc prawna 29.09.2023
Zapoznaj się z materiałami w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w naszym powiecie!

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Działdowski, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Działdowskiego podstronie projektowej:

– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w Internecie”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),

– Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie – co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty – komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),

– Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),

– E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:

– Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,

– Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,

– Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ponadto zachęcamy do śledzenia nas na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

/zdjęcie główne przedstawia plakat informacyjny/

Dodał: Benedykt Perzyński