Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.09.2018
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw; jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego; spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące działania 4.1 „WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” w ramach RPO WiM.

Zob.

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218

Spotkanie odbędzie się 25 września 2018 br., w godz. 10:00-13:00 w Olsztynie (Hotel Park, al. Warszawska 119).

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września br. na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Ponadto szczegółowych informacji udzielić mogą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel. 89 512 54 82/83/85/86.

Dodał: Benedykt Perzyński