Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 18.01.2023

Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” jest skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca br.

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie, ale pierwsze trzy skierowane są do młodzieży w wieku 15-21 lat uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych:

  1. Praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej;
  2. Praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”;
  3. Tekst piosenki – poświęcony Zbrodni Katyńskiej;
  4. Przygotowanie scenariusza 45-minutowej lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940” – tylko dla studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Każdy z uczestników może złożyć wyłącznie jedną pracę.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej https://www.konkurskatynski.pl/

Wygenerowaną przez system i podpisaną przez uczestnika kartę zgłoszenia przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem na kopercie – IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”.

Skład Komitetu Honorowego konkursu:

Prezydent RP Andrzej Duda – Przewodniczący,

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Szczegółowe informacje o inicjatywie oraz regulamin znajdują się na stronie konkursu:

https://www.konkurskatynski.pl/

 

Dodał: Benedykt Perzyński