Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 06.03.2018
ZAPROSZENIE DO KONKURSU

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15. Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech priorytetów: Priorytet Małe inicjatywy; Priorytet Aktywne społeczeństwo; Priorytet Aktywni obywatele; Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Wysokość wnioskowanej dotacji w priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł, natomiast w priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł. Czas realizacji zadania w przypadku priorytetów 2-4: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy), zaś w przypadku priorytetu 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

Szczegóły, regulamin oraz generator składania wniosków na stronie internetowej:

https://fio.niw.gov.pl/edycja9/

info.: FIO

Dodał: Benedykt Perzyński