Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.07.2021
Zaproszenie do udziału w konkursie: „Innowacyjne gospodarstwo rybackie 2021”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:  „Innowacyjne gospodarstwo rybackie 2021”.

Konkurs skierowany jest do uprawnionych do rybactwa oraz podmiotów zajmujących się przetwórstwem ryb w województwie warmińsko-mazurskim, zaś jego cele to m. in.  popularyzacja oraz wsparcie przeprowadzonych w gospodarstwach rybackich modernizacji sprzyjającym podnoszeniu standardu świadczonych usług, a także promującym rybactwo śródlądowe jako nowoczesną i konkurencyjną gałąź rolnictwa, która korzysta z innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 r.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6762-popularyzacja-lokalnych-gospodarstw-rybackich

/zdjęcie główne przedstawia zarośnięty brzeg akwenu wodnego/

Fot: Ryszard MakszynskiDodał: Benedykt Perzyński