Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.12.2020
Zaproszenie do konkursu „Innowacyjny samorząd” – II edycja

18 listopada bieżącego roku rozpoczęła się druga edycja organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”, a skierowanego do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach. Honorowy patronat nad tegoroczną rywalizacją samorządów objął premier Mateusz Morawiecki.

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 26 lutego 2021 roku.

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty.
Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.
Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, prof. Stanisław Łobejko – Szkoła Główna Handlowa, dr Tomasz Pilewicz – Szkoła Główna Handlowa, Anna Banasik – redaktor prowadząca Serwisu Samorządowego PAP oraz przedstawiciele ministerstw.
Laureatów ogłosimy w kwietniu – podczas uroczystej gali, która planowana jest na 15 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:

https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/

Konkursowi towarzyszyć będą debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i partnerów konkursu. Będziemy rozmawiać m.in. o kondycji polskich samorządów po niemal roku trwania epidemii i o tym, czy i jak odbije się ona na lokalnych nastrojach do inwestycji i innowacji.

Nadesłała: H. Kollat-Skwira

Dodał: Benedykt Perzyński