Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 17.02.2021

NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konkursie  plastyczno-cyfrowym dla szkół: „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych techniką cyfrową, poświęconych Funduszom Norweskim i EOG oraz ich państwom darczyńcom. Uczniowie będą musieli zdobyć wiedzę geograficzną, historyczną, społeczną na temat państw darczyńców, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz programów pomocowych.

Do kreatywnej zabawy zaproszeni są nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do wygrania jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych. Prace konkursowe należy zgłaszać do 31 marca 2021 r.

Szczegóły na stronie internetowej: https://otymsiewie.pl/

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński