Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.01.2022

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ogłoszonym przez Sejm RP. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z całej Polski. Jego celem jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią, kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami.
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej jako Organizator konkursu zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Marii Grzegorzewskiej oraz prezentacja jej postaci w interesującej i nowatorskiej formie. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie. Prace plastyczne wraz z dokumentacja należy wysłać do 1 marca 2022 r. na adres: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs plastyczny. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2022 r. O wynikach konkursu poinformujemy uczestników drogą mailową.

Dokumentacja konkursowa w załącznikach:

Informacja: Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku

/zdjęcie główne przedstawia kobietę/

Fot: Zespół Szkół Nr 3 we WłocławkuDodał: Benedykt Perzyński