Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.04.2024
Zaproszenie do udziału w pracach II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza młodzież z powiatu działdowskiego do udziału w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Członkami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą zostać osoby w wieku od 13. do 21 lat. Statut sejmiku, regulamin konkursu na wyłonienie składu II kadencji wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne na stronie internetowej:

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/143/mlodziezowy-sejmik.html

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest pracownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego UMWW-M Maja  Świtkowska, tel. 89 521 98 81, tel. do sekretariatu biura: 89 521 98 76, e-mail: m.switkowska@warmia.mazury.pl

Dodał: Benedykt Perzyński