Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 16.08.2023
Zaproszenie do udziału w ósmej edycji konkursu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego

O dofinansowanie ubiegać się mogą producenci filmów fabularnych, dokumentalnych i animacji, zaś podstawowym warunkiem ubiegania się wsparcie finansowe jest powiązanie produkcji z Warmią i Mazurami poprzez miejsca realizacji, tematykę, postaci, udział w przedsięwzięciu twórców i firm z regionu, a także wydatkowanie części budżetu w regionie.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy funkcjonuje w ramach Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w dziale Regionalne Biuro Filmowe.

Wnioski można składać osobiście lub przesyłać do siedziby funduszu w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn do 30 sierpnia 2023 r. (do godz. 12:00).

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl

Dodał: Benedykt Perzyński