Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 13.01.2022
Zaproszenie do udziału w programach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

10 stycznia 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nabór wniosków w trzech programach: dotacyjno-pożyczkowym „EKO-LUKS Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem””, dotacyjno- pożyczkowym „50 kW DLA DOBREJ ENERGII. Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców”, a także dotacyjnym „Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”. Krótki opis programów znajdą Państwo poniżej. Dodatkowo w załącznikach znajdą Państwo regulaminy poszczególnych programów.

Program „EKO-LUKS Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem”

Nabór wniosków potrwa do dnia 17 października 2022 lub do wyczerpania środków. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych w inteligentne systemy sterowania oświetleniem. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 400 000,00 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w minimalnej wysokości 100 000,00 zł. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

„50 kW DLA DOBREJ ENERGII. Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców”

Nabór wniosków potrwa do dnia 17 października 2022 lub do wyczerpania środków. Celem programu jest zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 300 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Dofinansowanie jest udzielane w następujących proporcjach: 90% – pożyczka, 10% – dotacja. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może przekroczyć 300 000,00 zł netto. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

„Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”

Nabór wniosków potrwa do dnia 30 września 2022 lub do wyczerpania środków. Konkurs skierowany jest do pszczelarzy niezrzeszonych w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach pszczelarskich, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien być płatnikiem składek KRUS oraz posiadać co najmniej 80 rodzin pszczelich. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 100 000,00 zł. Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000,00 zł na jeden projekt i na jednego beneficjenta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu.

Szczegóły w załącznikach:

Nadesłał: Grzegorz Siemieniuk

/zdjęcie główne przedstawia wiejski krajobraz/

Fot: Michał BudzyńskiDodał: Benedykt Perzyński