Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 24.02.2021

CEO Trees for Europe zaprasza udziału w innowacyjnym projekcie Trees For Europe, w którym połączono teoretyczne przygotowanie w postaci edukacji uczniów z praktycznym działaniem poprzez sadzenie z nimi drzewek. Oprócz troski o planetę, opieki edukacyjnej nad uczniem, zapewnia także promocję dla samorządu biorącego udział w projekcie i jego Włodarza. Szczegółowe omówienie kanałów dotarcia oraz zasięgów znajduje się w dołączonej do wiadomości prezentacji.

Głównym celem projektu polsko-niemieckiego jest usprawnienie zarządzania drzewami stanowiącymi zieloną infrastrukturę obu krajów. Dzieje się to poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie wytycznych i dobrych praktyk dotyczących pielęgnacji drzew, a także wspieranie działań ze strony społeczeństwa i decydentów. Wyniki projektu są dalej rozpowszechniane w innych krajach Unii Europejskiej.
W październiku 2016 r. Rozpoczęto prace wdrożeniowe w ramach projektu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” (LIFE15 GIE / PL / 000959), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE +. Nasza działalność ma również na celu usprawnienie zarządzania drzewami, które są kluczowym elementem zielonej infrastruktury. Ustanawiają standardy, które pomagają zarządcom drzew w opiece nad nimi, a także wspierają udział społeczeństwa w utrzymaniu i ochronie drzew.

Głównym celem naszej działalności w ramach Projektu jest opracowanie wytycznych i dobrych praktyk w zakresie utrzymania drzew jako zielonej infrastruktury. Mają one powstać przy zaangażowaniu ekspertów i przedstawicieli instytucji, którym mają służyć. Zamierzamy pracować w następujących głównych obszarach tematycznych związanych z drzewami jako zieloną infrastrukturą tj .:

Drzewa w miastach – celem jest maksymalizacja korzyści, jakie mieszkańcy czerpią z ich obecności;
Drzewa w krajobrazie rolniczym – podkreślenie sposobu, w jaki wspierają produkcję rolną;
Drzewa przydrożne – optymalne ich utrzymanie i zapewnienie większego bezpieczeństwa ruchu na drogach zadrzewionych;
Wyzwania dla utrzymania i utrzymania drzew związane ze zmianą klimatu, a także z handlem światowym – biorąc pod uwagę sposób, w jaki może to sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób inwazyjnych i szkodników;
Drzewa wzdłuż dróg wodnych – czyli zielona infrastruktura otaczająca niebieską infrastrukturę.
Drugi aspekt naszej działalności to wspieranie przyjaciół drzew, czyli osób działających w społeczeństwie obywatelskim, które opiekują się drzewami i troszczą się o ich los. Będziemy starać się dostarczyć całą wiedzę potrzebną tym ludziom do uzyskania pełnych kompetencji, aby mogli oni odgrywać rolę partnerów samorządu lokalnego w staraniach o zwiększenie zadrzewienia zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Szerzej o projekcie w załączonej prezentacji:

Dodał: Benedykt Perzyński