Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.05.2019
Zaproszenie na III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Warszawska Izba Gospodarcza, zaprasza na III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej oraz na 1. edycję targów eksportu Export Expo i China Homelife Poland, które odbędą się w dniach 29-31 maja br. na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Założenia Kongresu:

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych,
  • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców,
  • współpraca samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Warto podkreślić, ze jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.

Warszawska Izba Gospodarcza gwarantuje, że zorganizowanym grupom pokryje koszty transportu autokarem, a także zapewni bezpłatny udział w targach oraz lunch.

Szczegóły na stronie internetowej:  http://kongresgospodarczy.org/

Kontakt z osobą odpowiedzialną za współpracę:

e-mail: mgleb@wig.waw.pl

tel. 691 848 693.

 

Nadesłało Biuro ZPP

Dodał: Benedykt Perzyński