Powiat Działdowski

A- A+

Wydarzenia 30.09.2021
Zaproszenie na konferencję historyczną „Działdowo – 100 lat w granicach Polski (1920 – 2020)”

Przewidywany program:

12:00 – Otwarcie konferencji, przywitanie gości

12:15 – dr hab. Jarosław Centek prof. UMK (UMK Toruń), Działania wojenne na Działdowszczyźnie w czasie I wojny światowej

12:45 – dr Krzysztof Sobczak (Muzeum Łazienki Królewskie), Oficerowie formacji granicznych w ochronie granicy państwowej na działdowskim pograniczu

13:15 – dr Tomasz Wyżlic (IP Olsztyn), Problemy wyznaczenia granicy regionu Działdowa w 1920 roku

13:45 – mgr Krzysztof Siemianowski (MP Działdowo), Udział Oddziału II Sztabu Głównego WP w usunięciu Józefa Biedrawy ze stanowiska dyrektora Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Działdowie

14:15 – Dyskusja i przerwa

15:00 – prof. dr hab. Mirosław Golon (IPN Gdańsk), U kresu wojny. Działalność władz administracyjnych Działdowa w 1945 roku, w świetle protokołów Miejskiej Rady Narodowej 28 I – 20 XII 1945 roku”

15:30 – dr Piotr Warot (IPN Olsztyn), Działdowo i okolice okiem komunistycznej policji politycznej w latach 1950-1956

16:00 – mgr Patryk Kozłowski (MP Działdowo), Kryptonim „Wódz”, sprawa operacyjnego rozpracowania przez SB przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Działdowie Sławomira Willenberga, 1980 – 1989

16:30 – Klaudia Abucewicz (Uniwersytet Warszawski), Najnowsze nazewnictwo miejskie Działdowa

17:00 – Dyskusja i podsumowanie obrad

Dodał: Benedykt Perzyński